Condicions generals

La compra d’entrades a través d’aquest servei implica l’acceptació de les seguents condicions:

 • En cas d’una reclamació de devolució, CONSORCI TEATRE LA MASSA es responsabilitza de la mateixa. Una vegada adquirida l’entrada no s’admeten canvis ni devolucions.
 • En cas de cancel·lació de l’esdeveniment, la devolució de l’import es realitzarà en els termes que ho comuniqui l’organització en un màxim de 15 dies.
 • L’organització no garanteix l’autenticitat de l’entrada si no s’ha adquirit en els punts oficials de venda.
 • Una vegada adquirida l’entrada no s’admetran canvis ni devolucions de l’import.
 • No es restituirà l’entrada en cas de pèrdua, deteriorament, robatori o destrucció.
 • Les entrades adquirides amb descompte o tarifa especial hauran de justificar aquest dret mitjançant un document acreditatiu en l’accés al teatre. En cas de no presentar la justificació corresponent no tindran validesa.
 • En accedir al recinte, el públic podrà ser sotmès a un registre segons la llei. No està permesa l’entrada amb tots aquells objectes que puguin ser de consideració perillosos per l’organització. Es reserva el dret d’admissió.
 • L’admissió queda supeditada al fet de disposar d’una entrada completa i en bones condicions. El posseïdor de l’entrada perdrà els seus drets al sortir del recinte. És potestat de l’organització permetre l’accés al recinte un cop començada la funció.
 • L’organització es reserva el dret d’alterar o modificar el programa de l’acte. En cas d’anul·lació l’organització es compromet a la devolució de l’import d’aquesta entrada.
 • Les reclamacions sobre la realització, alteració o anul·lació de l’espectacle s’han d’adreçar a la organització presentant l’entrada.
 • És obligació per al client llegir les característiques i particularitats de cada espectacle.
 • El preu de l’entrada està exempta d’iva d’acord amb l’article 20 de la Llei de l’IVA 37/1992.