Proveïdors

Presentació de pressupostos i factures

PRESENTACIÓ DE PRESSUPOSTOS

Dades que cal incorporar al pressupost
El vostre pressupost s’ha d’adreçar a:
Consorci del Centre Teatral i Cultural La Massa
Plaça de la Vila, 1
08339 Vilassar de Dalt
NIF V-61812574

On envio el meu pressupost?
Si és la primera vegada que treballeu amb La Massa Teatre, cal que juntament al pressupost, adjunteu un certificat de titularitat del compte bancari i que indiqueu a quina adreça electrònica voleu rebre la notificació electrònica.
Envieu el vostre pressupost (així com el certificat de titularitat del compte bancari i l’adreça electrònica per a la notificació, si escau) al lloc que el personal tècnic del teatre us hagi indicat (en algunes ocasions serà el Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i en altres ocasions serà l’adreça electrònica del personal tècnic).

Acceptació del pressupost
Quan el vostre pressupost s’hagi acceptat formalment, rebreu una notificació a l’adreça electrònica que hagueu facilitat. En aquesta notificació s’indica la informació necessària per presentar la factura.
Recordeu presentar la factura un cop realitzat el servei o lliurada la compra (no abans) i dins de l’any fiscal en curs.

PRESENTACIÓ DE FACTURES

La Massa Teatre disposa de l’e-FACT, el servei de factura electrònica de les administracions públiques catalanes per a la recepció de les factures electròniques per part dels proveïdors.
El codi DIR3 del Teatre La Massa és: LA0013533
Per enviar factures electròniques a La Massa Teatre cliqueu aquí.
Recordeu presentar la factura un cop realitzat el servei/espectacle/compra (no abans) i dins de l’any fiscal en curs.

Com enviar les factures?
L’enviament de factures a La Massa Teatre es pot fer de dues maneres:

 1.  A través de les bústies de lliurament. Si teniu dubtes, podeu consultar els manuals d’usuari:
  • Manual usuari bústia lliurament e.FACT (PDF; 257,66KB)
  • Manual usuario buzón del emisor e.FACT (PDF; 253KB)
 2.  A través de plataformes privades de serveis de facturació electrònica que hi ha al mercat si aquestes es troben adherides al servei e.FACT.

Beneficis per a les empreses:
• Intercanvi de la informació sense error entre l’Administració i proveïdors (les dades originals arriben a destí per mitjans electrònics sense cap mena d’entrada manual).
• Registre d’entrada de les factures electròniques per part de les administracions en un termini màxim de 24h des del seu lliurament, així com la reducció dels temps de tramitació.
• Com a proveïdors disposareu de totes les garanties en la recepció i registre de les factures i podreu agilitzar l’inici de còmput dels terminis de cobrament.
• Estalvi de costos en la generació i emissió de factures en format electrònic en lloc de la factura en paper.

Què es considera factura electrònica?
És el document electrònic que conté el mateix tipus d’informació que hi ha en una factura tradicional i que es transmet a través de mitjans electrònics. Té validesa legal quan duu una signatura electrònica avançada basada en un certificat digital reconegut que garanteix la seva autenticitat i integritat.
Per conèixer els requisits de les factures i les obligacions legals per als emissors, consulteu quines són les obligacions en l’emissió de la factura.

Com es generen?
El format electrònic per emetre factures electròniques a l’Administració és Facturae segons l’Ordre PRE/2971/2007. Per generar les factures amb aquest format hi ha diversos mecanismes:

 • A través de l’aplicació gratuïta “Gestió de facturació electrònica” que ofereix el Ministeri d’Indústria Turisme i Comerç i que podeu trobar a la web www.facturae.es a Gestió de facturació electrònica.
 • Mitjançant una interfície de facturació electrònica en local per a Microsoft Word 2007 i que podeu descarregar-vos gratuïtament en el següent enllaç http://factoffice.codeplex.com.
 • Mitjançant una interfície de facturació electrònica en local per a Microsoft Word 2010 o Microsoft Excel 2010 i que es pot descarregar gratuïtament en el següent enllaç http://offinvoice.codeplex.com.
 • Altres recursos disponibles: www.pimestic.cat (Recursos TIC) i www.hazteunafacturae.com.
 • A través de plataformes privades de serveis de facturació electrònica que hi ha al mercat i que permeten generar factures electròniques en format facturae.

Com consultar l’estat de la vostra factura?
Accedint a la bústia de lliurament de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, entrant a la pestanya “Consulta d’estats”. Aquesta funcionalitat permet la recerca de factures enviades prèviament, de cara a consultar el seu estat de procés.
Per a consultar l’estat d’una factura heu d’informar dels següents camps: número de factura, any fiscal de la factura, NIF de l’emissor, NIF del receptor i l’import total de la factura. Una vegada completats aquests camps i prement sobre el botó “Cerca” es realitza la consulta, mostrant-se l’històric d’estats pels quals ha passat la factura especificada. D’aquesta manera, si la factura s’ha lliurat i registrat correctament a l’Ajuntament, es detalla, entre d’altres dades, la informació corresponent al registre d’entrada de la factura.
Destacar que en el cas que no visualitzeu l’estat “Registrada”, això indica que la factura no s’ha registrat per l’Ajuntament. Així mateix, si la factura no supera la validació de la seva signatura electrònica o la factura no s’accepta per part de l’Ajuntament per motius comercials, la bústia de lliurament indicarà l’estat de “Rebutjada” i el motiu del rebuig. Així mateix, és responsabilitat de l’emissor de les factures la consulta de l’estat d’aquestes.